Κατηγορία: Γυναίκες Στην Τεχν

Τι κάνουν οι εταιρείες τεχνολογίας για να είναι πιο περιεκτικές

Όλο και περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας προσπαθούν να γίνουν χωρίς αποκλεισμούς με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που σκέφτονται πολύ έξω από το πλαίσιο.