Κατηγορία: Vr / Ar

Γιατί το Βανκούβερ είναι παγκόσμιος ηγέτης VR/AR (και γιατί θα συνεχίσει να αναπτύσσεται)

Τα τελευταία χρόνια, το Βανκούβερ έχει αναδειχθεί ως κόμβος για την εικονική πραγματικότητα και την επαυξημένη πραγματικότητα. Να γιατί το Βανκούβερ είναι παγκόσμιος ηγέτης VR/AR (και γιατί θα συνεχίσει να αναπτύσσεται)