Κατηγορία: Εκδηλώσεις

Περιεκτική σχεδίαση για ψηφιακές εμπειρίες

Ρίξτε μια ματιά στην ανακεφαλαίωση του Designing Inclusive Digital Experiences, του πιο πρόσφατου πάνελ της σειράς Digital Leadership του BrainStation σχετικά με τη σχεδίαση χωρίς αποκλεισμούς.


Οι γυναίκες στην ψηφιακή ηγεσία

Διαβάστε την τελευταία ανακεφαλαίωση του Digital Leadership Event, Shaping Stronger Pathways, όπου ταλαντούχες γυναίκες στην τεχνολογία συζητούν πώς οι χώροι εργασίας μπορούν να υποστηρίξουν τους αναδυόμενους ηγέτες.