Κατηγορία: Ψηφιακό 101

Γνωριμία με τη νομοθεσία κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων του Καναδά (CASL)

Εάν η επιχείρησή σας στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Καναδά, θα θέλετε να νιώσετε άνετα με τις λεπτομέρειες του CASL. Ακολουθεί μια επισκόπηση των όσων πρέπει να γνωρίζετε.