Άλμα πωλήσεων της Amazon κατά 31% χάρη στην ισχυρή εμφάνιση από τις υπηρεσίες Cloud

Η Amazon μόλις σκότωσε άλλο ένα τέταρτο. Οι καθαρές πωλήσεις του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτοξεύτηκαν κατά 31% σε περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια, συντρίβοντας τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η εταιρεία ενισχύθηκε από το τμήμα cloud computing: Η Amazon Web Services δημοσίευσε 718 εκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικά έσοδα, ή το 56 τοις εκατό των συνολικών λειτουργικών εσόδων της εταιρείας.Το παρακάτω γράφημα δείχνει πόσο σημαντικό ήταν το AWS για τη βελτίωση της οικονομικής θέσης της Amazon.Οι μετοχές της Amazon αυξήθηκαν κατά 2% μετά τις συναλλαγές μετά τις ώρες.

Kategori: Νέα