3 λόγοι για τους οποίους οι προγραμματιστές κάνουν σπουδαίους επιστήμονες δεδομένων

Η Επιστήμη Δεδομένων έχει επεκταθεί γρήγορα τα τελευταία δύο χρόνια, με τους Μηχανικούς Μηχανικής Μάθησης, τους Μηχανικούς Μεγάλων Δεδομένων και τους Επιστήμονες Δεδομένων να κατατάσσονται μεταξύ των

Η επιμέλεια δεδομένων περιλαμβάνει τη συλλογή, μοντελοποίηση, διαχείριση, τεκμηρίωση, αποθήκευση, μετασχηματισμό και ανάκτηση δεδομένων. Στον επαγγελματικό κόσμο, οι τίτλοι για έναν ειδικό στην επιμέλεια δεδομένων περιλαμβάνουν Μηχανικός Δεδομένων , Προγραμματιστής δεδομένων , Προγραμματιστής Business Intelligence, Ειδικός Big Data, ή μερικές φορές απλώς Επιστήμονας Δεδομένων.

Αυτοί οι ειδικοί θα πρέπει να έχουν ισχυρή κατανόηση των ακόλουθων πτυχών: