Το Καναδικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύει τις Ιστορίες Εισαγγελίας στο Διαδίκτυο

Στις 15 Ιουνίου, το Καναδικό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (CIPO) άνοιξε τα ιστορικά δίωξης των καναδικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και οι καναδικές δημοσιευμένες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για πρόσβαση του κοινού μέσω του παγκόσμιου ιστού. Το σύνολο αυτής της γραπτής αλληλογραφίας για μια συγκεκριμένη αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναφέρεται ως ιστορικό δίωξης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.Στην καθομιλουμένη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ο όρος δίωξη αναφέρεται στη διαδικασία καθοδήγησης μιας αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας μέσω του γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την έκδοση ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η δίωξη για διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελείται κυρίως από γραπτή αλληλογραφία μεταξύ του γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ενός αιτούντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας (π.χ. ενός εφευρέτη ή μιας εταιρείας, που συνήθως εκπροσωπείται από αντιπρόσωπο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή δικηγόρο ευρεσιτεχνίας).Το γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εκδίδει εκθέσεις εξεταστή ή ενέργειες γραφείου, καθεμία από τις οποίες παρέχει γραπτή αξιολόγηση της δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της εφεύρεσης που αποτελεί αντικείμενο αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο αιτών για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να απαντήσει εγγράφως στην έκθεση κάθε εξεταστή, είτε εξηγώντας γιατί η αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να επιτρέπεται στην τρέχουσα μορφή της είτε με τροποποιήσεις στην αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την αντιμετώπιση τυχόν αντιρρήσεων που εγείρονται από το γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.Τα ιστορικά ποινικής δίωξης του Καναδά ήταν προηγουμένως διαθέσιμα μόνο μέσω μηχανισμών που δεν βασίζονταν στον ιστό και απαιτούσαν συνήθως την καταβολή αμοιβής σε έναν ερευνητή. Καθιστώντας τα ιστορικά δίωξης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διαθέσιμα στο Διαδίκτυο χωρίς κόστος, ο CIPO εντάσσεται στις τάξεις άλλων γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, τα οποία παρέχουν τέτοια πρόσβαση εδώ και αρκετό καιρό.

Η ανακοίνωση του CIPO σχετικά με αυτήν την εξέλιξη είναι διαθέσιμη εδώ .Kategori: Νέα