Το Ημερολόγιο κρατήσεων ανοίγει το βιβλίο των ραντεβού σας (και το κάνει αμφίδρομο)

bookingcalendar.com , μια διαδικτυακή εφαρμογή προγραμματισμού, παρακαλούσε τους παρευρισκόμενους στο 24ο Φόρουμ Αγγέλων που πραγματοποιήθηκε στο SFU Harbor Center στο Βανκούβερ, για να σταματήσουν να παίζουν ετικέτες τηλεφώνου και αντί να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή τους για να ανοίξουν τα βιβλία ραντεβού τους Το BookingCalendar σε αντίθεση με άλλους προγραμματισμούς, καθώς έχει το δικό του API και προσφέρει ενοποίηση με το Ημερολόγιο Google, τα Quickbooks και άλλο λογισμικό προγραμματισμού. Το BookingCalendar επιτρέπει επίσης στους πελάτες να κλείνουν ραντεβού, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα ενώ παράλληλα διευκολύνει την εμπειρία κράτησης τόσο για τους πελάτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Και σε αντίθεση με ένα διαδικτυακό ημερολόγιο όπως το Ημερολόγιο Google, όπου ένας πελάτης μπορεί να δει όλα τα ραντεβού σας, με το Ημερολόγιο κρατήσεων εμφανίζονται μόνο δεδομένα σχετικά με τον πελάτη και την επιχείρηση. Το Ημερολόγιο κρατήσεων κερδίζει έσοδα από ένα μοντέλο συνδρομήςKategori: Νέα